Witamy na stronie Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Polsko - Chińska Izba Przemysłowo - Handlowa jest organizacją, której zadaniem jest rozwój środowiska biznesowego, promowanie handlu i nowych możliwości inwestowania, zachęcanie do rozwijania kontaktów z innymi firmami oraz łączenie firm a także propagowanie kultur Polski i Chin.

Nasza misja:

Wspierać i wpływać na handlowe i gospodarcze relacje pomiędzy Polską i Chinami.

Poprawiać warunki działalności gospodarczej.

Wspierać i promować członków PCHIPH oraz ich inicjatywy ekonomiczne.

Reprezentować interesy członków PCHIPH przed instytucjami rządowymi, sądami oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Praca na rzecz ochrony i rozwoju polskiego biznesu w Chinach i chińskiego biznesu w Polsce.

Tworzyć możliwości rozwiązywania problemów na drodze mediacji i arbitrażu.

Wspierać przedsięwzięcia kulturalne i społeczne ukierunkowane na integrację członków PCHIPH ze środowiskiem, w którym pracują.


Jak pomagamy?

Udostępniamy informacje o sytuacji gospodarczej, warunkach, na jakich istnieje możliwość rozpoczynania przedsięwzięć w Polsce i Chinach. Organizujemy i bierzemy udział w różnego rodzaju konferencjach, dyskusjach, seminariach, sympozjach, wystawach, targach i wielu innych wydarzeniach promocyjnych. Oferujemy przygotowywanie opinii, analiz i raportów rynkowych a także wskazujemy możliwości handlu i obszary gospodarki, w których korzystne jest tworzenie nowych przedsięwzięć. Przygotowujemy profesjonalne szkolenia oraz wykłady mające na celu rozwijanie profesjonalizmu biznesowego. Współpracujemy z administracją rządową, ambasadami, konsulatami i innymi znaczącymi instytucjami oraz organizacjami.

W roku 2013 uzyskaliśmy prestiżową akredytację Warsaw Business Journal Group. Informacje o nas znajdziecie Państwo w przewodniku po polskim biznesie i gospodarce Book of Lists 2017/2018.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Partnerami prowadzącymi projekty w strategicznych sektorach m.in. nowych technologii, IT, żywnosci i innych.

Działalność Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej doceniają i rekomendują największe Chińskie Uniwersytety.

Nasza działalność: NOT

W listopadzie 2008 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną. Naszym zadaniem jest pomoc w wymianie myśli technicznej pomiędzy Polską a Chinami. Politechnika Gdańska Jesteśmy pierwszą instytucją, która chce pomóc zachęcić chińskich studentów do studiów na Gdańskiej Politechnice. Pragniemy także wspierać Politechnikę w wymianach naukowych pomiędzy naukowcami z Polski i Chin. Marzeniem Izby jest bycie mostem, który łączyłby Polskę i Chiny zarówno pod względem handlu, kultury jak i edukacji. Chcemy pomagać wszystkim, którzy chcą spróbować handlu w Chinach lub Polsce. Pomoc ta ma dotyczyć również tych, którzy chcą studiować w którymś z krajów, bądź tylko je zwiedzić. Co więcej, mamy nadzieję, ze będzie możliwe połączenie polskich i chińskich miast oraz zawiązanie długiej i owocnej przyjaźni.

Strony

Subscribe to Polsko-Chińska Izba Przemysłowo-Handlowa RSS