Jesteś tutaj

Aktualne zasady obrotu międzynarodowego niektórymi lekami i wyrobami medycznymi

Import i tranzyt przez Polskę wyrobów medycznych aktualizacja informacji z dnia 26 marca 2020 przekazana przez Krajową Administrację Skarbową

Przywóz wyrobów medycznych do Polski

Wyroby medyczne przywożone do Polski podlegają obowiązkowym określonym w ustawie o wyrobach medycznych. Potwierdzeniem, że wyrób medyczny spełnia wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej jest oznakowanie CE na wyrobie oraz wymagane dokumenty. Przywożone z państw trzecich (spoza UE) wyroby medyczne nieposiadające oznakowania CE nie zostaną dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

Wyroby medyczne przywożone do Polski bez wymaganych dokumentów i nie posiadające potwierdzenia dopuszczenia do obrotu na terenie UE będą zatrzymywane przez Krajową Administrację Skarbową.

Tranzyt przez terytorium RP

W odniesieniu do produktów będących w tranzycie co do zasady nie stosuje się takich restrykcji. Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, produkty medyczne zamówione przez jedno państwo w innym państwie trzecim mogą bez przeszkód przejechać tranzytem przez terytorium RP – za okazaniem listu przewozowego i faktury wskazującej, że produkty nie pochodzą od polskiego przedsiębiorcy jako zbywcy.

Regulacje krajowe i unijne oraz dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/kas/aktualne-zasady-obrotu-miedzynarodowego-niektorymi-lekami-i-wyrobami-medycznymi