你在这里

Spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki

25 marca 2014 przedstawiciele  Izby uczestniczyli w bilateralnym spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie Jego Ekscelencji Panu Xu Jian Ambasadorowi Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce  aktualnej sytuacji dotyczącej ruchu turystycznego oraz zaznajomienie z obecnie prowadzonymi w Państwie Środka kampaniami marketingowymi promującymi walory turystyczne Rzeczypospolitej Polskiej.

W osobistej rozmowie  Prezes Izby zaznajomił Jego Ekscelencję z aktualnie prowadzonymi przez członków Izby projektami biznesowymi oraz inwestycjami na terenie  Chińskiej Republiki Ludowej. Spotkanie to było okazją do pogłębienia dobrych relacji pomiędzy placówką dyplomatyczną a Polsko-Chińską  Izbą Przemysłowo – Handlową w Gdyni.