Jesteś tutaj

Wizy

Polsko - Chińska Izba Przemysłowo - Handlowa w Gdyni udziela pomocy w uzyskaniu wizy wjazdowej na teren Chińskiej Republiki Ludowej. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 58 660 89 86 lub pod adresem mailowym Izby: office@pchiph.org

Podróżującym w celach biznesowych do Chin zapewniamy kompleksowe wsparcie w ubieganiu się o wizę biznesową m.in. pomagamy przedsiębiorcom skompletować niezbędną dokumentację i pośredniczymy w rozmowach z Konsulem.

Dla Członków Izby oferujemy bezpłatną obsługę wizową. Koszt wizy Chińskiej pokrywa przedsiębiorca zgodnie z cennikiem podanym przez Ambasadę ChRL.

Osobom wyjeżdzającym w celach turystycznych pomagamy zaplanować pobyt.

Ze wzorem wniosku wizowego możecie Państwo zapoznać się poniżej. Oryginał dostępny w siedzibie PCHIPH w Gdyni.

 

Lista dokumentów wymaganych przez Wydział Konsularny :

1. Paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży. W dniu złożenia go w Wydziale Konsularnym ważność tego dokumentu musi wynosić jeszcze przynajmniej 6 miesięcy.

2. Jedna fotografia czarno-biała lub kolorowa (jak do polskiego paszportu). Należy ją samodzielnie nakleić na wniosek wizowy.

3. Wniosek wizowy. Należy go wypełnić czytelnie, wpisując prawdziwe i kompletne dane. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony a wnioskodawca sam poniesie wszystkie związane z tym konsekwencje. Wypełniając formularz, można się posługiwać jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub chińskim.

4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.

5. Potwierdzenie rezerwacji pokoi w hotelach.

12 kategorii wizowych

 

 

C

Wydawana zagranicznym członków załogi samolotów, pociągów i statków lub kierowców pojazdów mechanicznych obsługujących polaczenia między graniczne, oraz towarzyszącym członkom rodziny członków załogi z wyżej wymienionych kategorii.

D

Wydawana cudzoziemcom zamierzającym przebywać w Chinach na stałe.

F

Wydawana cudzoziemcom, którzy przybyli do Chin na wymiany, wizyty i inspekcje.

G

Wydawana osobom, które zamierzają przejeżdżać przez Chiny tranzytem.

J1

Wydawana dziennikarzom (obcokrajowcom) z zagranicznych agencji informacyjnych stacjonujących  w Chinach. Planowany okres pobytu w Chinach przekracza 180 dni.

J2 (short-term)

Wydawana dla  dziennikarzom (obcokrajowcom), którzy zamierzają udać się do Chin na krótkoterminowych kontrakt. Planowany okres pobytu w Chinach do 180 dni.

L

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają udać się do Chin w celach turystycznych.

M

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają udać się do Chin w celu działalności handlowej i biznesowej.

Q1

Wydawana cudzoziemcom, którzy są członkami rodziny obywateli chińskich lub obcokrajowców  z prawem stałego pobytu w Chinach i zamierzają udać sie do Chin na spotkanie rodzinne, lub do tych, którzy zamierzają udać się do Chin w celu opieki nad członkiem rodziny. Planowany okres pobytu w Chinach przekracza 180 dni.  Określenie "członkowie rodziny" odnosi się do małżonków, rodziców, synów, córek, braci, sióstr, dziadków, wnuków, oraz rodziców i teściów.

Q2 (short-term)

Wydawana tym, którzy zamierzają odwiedzić swoich krewnych, obywateli Chin przebywającym w Chinach i cudzoziemcom posiadającym kartę stałego pobytu w Chinach. Planowany okres pobytu w Chinach to nie więcej niż 180 dni.

R

Wydawana cudzoziemcom, których talenty i wysokie umiejętności, kwalifikacje są pilnie potrzebne i poszukiwane w Chinach.

S1

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają udać się do Chin, aby odwiedzić cudzoziemców pracujących lub uczących sie w Chinach, i są ich najbliższą rodziną ( małżonkowie, rodzice, synowie i córki w wieku poniżej 18 lat lub rodzice, teściowie) lub dla tych, którzy zamierzają udać się do Chin w celu załatwienia innych prywatnych spraw. Planowany okres pobytu w Chinach przekracza 180 dni.

S2 (short-term)

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają odwiedzić członków rodziny, cudzoziemców pracujących lub studiujących w Chinach, oraz udających się do Chin w innych sprawach prywatnych. Planowany okres pobytu w Chinach to nie więcej niż 180 dni.  Określenie "członkowie rodziny" odnosi się do małżonków, rodziców, synów, córek, braci, sióstr, dziadków, wnuków, oraz rodziców i teściów.

X1

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają studiować w Chinach więcej niż 180 dni.

X2 (short-term)

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają studiować w Chinach mniej lub 180 dni.

Z

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają pracować w Chinach.

 

 

 

 

 

Rodzaje kart pobytowych Resident Permit

1). Dokumenty pobytowa związane z pracą

2). Dokumenty pobytowe związane ze studiami

3).Dokumenty pobytowe dla dziennikarzy

4).Dokumenty pobytowe na odwiedzenie rodziny

5). Dokumenty pobytowe na załatwianie spraw osobistych

Czas aplikacji o dokumenty pobytowe:

Obecnie cudzoziemcy posiadający wizę D, Z, X i J-1, muszą uzyskać pozwolenie na pobyt w ciągu 30 dni od przekroczenia granicy Chin. Okres rozpatrywania wniosków o zezwolenia wynosi do 15 dni kalendarzowych.               

Dane biometryczne

Cudzoziemcy, którzy ubiegają się o pozwolenie na pobyt według nowych przepisów oprócz standardowych dokumentów związanych z aplikacja muszą złożyć odciski palców i inne dane biometryczne w tym samym czasie.

Do chwili obecnej (listopad 2014) dane biometryczne nie są jeszcze pobierane przez administrację.

Świadectwo Zdrowia

Obcokrajowcy, którzy aplikują o dokumenty pobytowe ważne na 1 rok, muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia (ważne jest 6 miesięcy od daty wydania).

Badania medyczne wymagane przez administrację chińską mogą być przeprowadzone za granicą w placówkach medycznych uznawanych przez Ambasadę Chin w danym kraju  lub w Chinach.

 

Wzmocnienie nadzoru i zarządzania

1). Weryfikowanie informacji

Zgodnie z nowym regulaminem, instytucje finansowe, edukacyjne, medyczne i telekomunikacyjne mogę zweryfikować tożsamości cudzoziemców z organami administracji państwowymi, gdy zaistnieje taka potrzeba.

2).Obowiązek składania sprawozdań

Przepisy stanowią, że odpowiednie podmioty muszą zgłaszać do lokalnych władz administracyjnych, cudzoziemców zatrudnieni przez nich, którzy opuścili miejsce pracy, zmianę miejsca pracy, zmiany dotyczące studentów zagranicznych- wyjazdy.

3). Ograniczenia, co do stażów i pracy w niepełnym wymiarze

Po raz pierwszy wprowadzono przepis, że w przypadku cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt ze względu na studia i chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin lub odbyć staż, musza otrzymać odpowiednia zgodę o z uczelni i powiadomić o tym fakcie organy administracji państwowej.