Jesteś tutaj

Z dniem 28 marca br. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz wjazdu dla cudzoziemców do Chin

Ministerstwo Spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże do Chińskiej Republiki Ludowej, oraz te które nie są konieczne do specjalnych stref administracyjnych Hongkongu i Makao.

Komunikat dla planujących podróż do ChRL

Z dniem 28 marca br. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz wjazdu dla cudzoziemców do Chin, także tych posiadających wizy i kartę pobytu wydane przed wprowadzeniem nowych zasad. Wjazd do Chin będzie możliwy dla osób posiadających wizy i karty pobytu wydane przez konsulaty ChRL po 28 marca br. Przed przyjazdem do Chin zalecane jest skontaktowanie się z najbliższą Ambasadą ChRL, instytucją organizującą pobyt, uczelnią, hotelem lub właścicielem mieszkania w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz warunków dalszego pobytu.

Z dniem 29 marca br. do odwołania ograniczona zostaje liczba połączeń międzynarodowych do Chin (dotyczy przewoźników chińskich i zagranicznych). Jeden przewoźnik będzie mógł wykonywać połączenia tylko z jednym portem lotniczym, w danym jednym kraju, z częstotliwością jednego połączenia tygodniowo. Liczba pasażerów nie może przekroczyć 75% dostępnych miejsc. Powyższe zasady nie dotyczą samolotów pasażerskich wykonujących loty cargo, bez pasażerów.

 

W przypadku planowania podróży do Chin proszę mieć na uwadze, że w sposób znaczący wydłuży to podróż do Pekinu o kolejnych kilka/kilkanaście godzin. Niewykluczone, że kontynuacja lotu z lotniska regionalnego do Pekinu może odbyć się następnego dnia.

 

Według stanu na 27 marca br. porty lądowania w ChRL zostały przydzielone poszczególnym liniom lotniczym w poniższy sposób:

Air China – Tianjin, Shijiazhuang, Hohot, Shenyang, Dalian, Szanghaj, Qingdao, Zhengzhou, Xi’an
    China Southern – Shenyang, Jinan

    Hainan Airlines – Taiyuan

    Emirates – Szanghaj

    Etihad – Xi’an

    Ethiopian – Taiyuan

    Korea Air – Qingdao

    Aerofłot – Tianjin

    Asiana – Dalian

    AirAsia X – Zhengzhou

    Thai – Shijiazhuang

    Singapore Airlines – Nankin

 

Komunikat dla przekraczających granicę ChRL

 

W trakcie przekraczania granicy przez osoby uprawnione należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, nierzadko bez wcześniejszego uprzedzenia oraz mogą różnić się w zależności od miejsca przekroczenia granicy. Do najczęściej spotykanych, obowiązujących także cudzoziemców, można zaliczyć:

 

- szczegółowe i wielogodzinne kontrole medyczne pasażerów przylatujących na niektóre lotniska (m.in. w Pekinie, Szanghaju, Kantonie i Hongkongu), pasażerowie mogą przy tym zostać zobligowani do pozostawania na pokładzie samolotu do czasu rozpoczęcia inspekcji;

- obowiązek poddania się kontroli medycznej, w tym badań na obecność koronawirusa;

- obowiązek pozostawania w miejscu zamieszkania lub miejscu obserwacji grupowej (np. w wyznaczonym hotelu) przez 14 dni od przyjazdu do danego miasta i codziennego raportowania o stanie zdrowia;

- ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania (np. limitowane wyjścia na zewnątrz wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby) oraz przyjmowaniu gości z zewnątrz.

 

Paszport należy przechowywać w miejscu zamieszkania, w przypadku podróży wewnątrz Chin zabierać ze sobą.

 

 

Komunikat dla przebywających w Chinach

 

W trakcie pobytu w Chinach należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, nierzadko bez wcześniejszego uprzedzenia oraz mogą różnić się w zależności od miejsca. Do najczęściej spotykanych, obowiązujących także cudzoziemców, można zaliczyć:

 

-Obowiązek kwarantanny w miejscach wyznaczonych przez władze lokalne. Kwarantanna w ośrodkach jest odpłatna w wysokości od ok. 200 CNY dziennie od osoby w wzwyż. Kwarantannie w wydzielonych szpitalach poddawani będą pasażerowie z objawami chorobowymi.

 -Obowiązek pozostawania w miejscu zamieszkania lub miejscu obserwacji grupowej (np. w wyznaczonym hotelu) przez 14 dni od przyjazdu do danego miasta i codziennego raportowania o stanie zdrowia. Kwarantanna w ośrodkach jest odpłatna i zróżnicowana w zależności od kategorii ośrodka. Kwarantannie w wydzielonych szpitalach

-Ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania (np. limitowane wyjścia na zewnątrz wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby) oraz przyjmowaniu gości z zewnątrz;

-Ograniczenia swobody przemieszczania się (np. zakaz wjazdu i\lub wyjazdu z danego miasta);

-Kontrolę temperatury ciała na lotniskach i dworcach, w hotelach, sklepach, restauracjach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz obowiązek noszenia masek ochronnych;

 -Kierowanie na przymusową kwarantannę osób mających symptomy zakażenia koronawirusem;

 

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz miejscowych w zakresie przestrzegania powyższych zasad. Osoby, które ignorują zalecenia władz w sprawie badań oraz kwarantanny lub podają nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia podlegają odpowiedzialności karnej i finansowej.  

 

 

Zachęcamy do zgłoszenia pobytu w Chinach w systemie Odyseusz
pod adresem: https://odyseusz.msz.gov.pl/. Osoby, które dokonały zgłoszenia prosimy o zweryfikowanie poprawności podanych danych (w szczególności miejsca pobytu oraz danych kontaktowych). O kontakt z właściwą terytorialnie placówką konsularną proszeni są wszyscy wobec których zastosowano ograniczenia w poruszaniu się lub poddano kwarantannie. Obywatele polscy nie posiadający ważnych dokumentów podróży (m.in. paszportów dla dzieci) powinni zgłosić się do polskich placówek konsularnych w celu wyrobienia nowych dokumentów.

Paszport należy przechowywać w miejscu zamieszkania, w przypadku podróży wewnątrz Chin zabierać ze sobą.

[K.K.]