Jesteś tutaj

Jak zdobyć atrakcyjne stypendium i poznać język Tygrysa Azji.

Polsko – Chińska Izba Przemysłowo – Handlowa przypomina studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym o możliwości uzyskania stypendium na roczne studia lub staż naukowy. 40 stypendiów, trwających 11 miesięcy od września 2015 do połowy lipca 2016, głównie w zakresie nauki języka chińskiego wypłacane są przez stronę polską. Termin zgłaszania kandydatów przez Uczelnie do BUWiWM na stypendia zagraniczne na rok akademicki 2015/2016 upływa dnia 28 listopada 2014.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania udziału. Wyjazd taki może okazać się przygodą Państwa życia i stać się praktycznym narzędziem do poszerzenia wiedzy o Państwie Środka.

Źródło: BUWiWM.edu.pl