Jesteś tutaj

Polskie jabłka w Chinach

Polska Agencja Rynku Rolnego przy współpracy Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów  Owoców i Warzyw Unia Owocowa oraz Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej wystawą na Międzynarodowych Targach FVF w Pekinie rozpoczęła w Chinach kampanię promującą Europejskie Jabłka Dwukolorowe. Działania promocyjne rozłożone zostały na lata 2014-2017.

Polscy delegaci w udzielonych chińskim mediom wywiadach informowali iż, Polska jest trzecim co do wielkości producentem jabłek na świecie, po Chinach i USA. Przekonywali, że Polska nie zamierza konkurować z chińskimi sadownikami i obecnymi na tym rynku międzynarodowymi dostawcami. Mamy świadomość, iż rynek chiński ma odmienne preferencje , kształtu, wielkości, koloru i smaku jabłek. Nie zamierzamy konkurować ceną i jakością naszych owoców. Udziałem naszym w targach chcemy przełamać lody na rynku chińskim, a rynek chiński dzięki naszym owocom zyska dla swojego konsumenta kolejną opcję wyboru. Promować będziemy jabłka czerwone i zielone. Jesteśmy przygotowani na wiele preferencji, od kwaśnego do słodkiego, 11 różnych. Wierzymy, że każdy chiński konsument będzie mógł odnaleźć wśród polskich jabłek swoją ulubioną odmianę. Promocja europejskich jabłek dwukolorowych oraz stworzenie pozytywnego wizerunku na rynku docelowym ma wpłynąć na zwiększenie świadomości oraz wywołać pozytywna postawę chińskiego konsumenta.

Podkreślano unikalność ponad 1000 letniej , rodzimej, wielopokoleniowej tradycji produkcji polskich jabłek. Zwrócono uwagę na niską chemizację rolnictwa. Przewagą polskich owoców jest ich proces wzrostu i pielęgnacji , w który sadownicy od millennium wkładają wiele specjalnych, głębokich emocji. Koncentrowanie na jakości owoców niż na wyprodukowanej ilości, jest kolejnym gwarantem unikalności smaku i trwałości Polskiego Jabłka.

Minister Rolnictwa Marek Sawicki w udzielanych wywiadach informuje, że współpraca gospodarcza z Chinami jest dla Polski jednym z priorytetowych celi. Na oficjalne wwiezienie owoców do Chin sadownicy będą musieli poczekać do czasu zakończenia skomplikowanych i długotrwałych procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń od służb ochrony roślin. GOFIN informuje, że wniosek o przeprowadzenie tzw. analizy ryzyka został już przez stronę polską złożony. Szacuje się, że pod koniec 2015 roku może dojść do podpisania formalnych bilateralnych umów pozwalających na eksport jabłek do Chin.

Kampania promocyjna „Europejskie Jabłka Dwukolorowe” finansowana jest przy wsparciu Unii Europejskiej (5 mln Eur ) oraz współfinansowana ze środków Fundacji Promocji Owoców i Warzyw.

Źródło: www.apples-europe.com , www.chinafruitportal.com,