Jesteś tutaj

Ujmujmy w planach strategicznych przedsiębiorstwa wejście na rynek Chin

Zachęcamy polskich decydentów do ujmowania w planach strategicznych przedsiębiorstw wejście na rynek chiński. Wybierajmy rozsądnie partnerów handlowych i korzystajmy z pośrednictwa kompetentnych organizacji posiadających odpowiednią wiedzę o Państwie środka. Różni nasze kraje wiele, połączyć może handel. Jeżeli konsekwencją prowadzonych przez rząd Polski rozmów oraz wizyt równoległych zostaną zniesione chińskie bariery, w roku 2015  powinniśmy odnotować dalszy wzrost eksportu polskiej żywności do Chin - przekonuje Katarzyna Kąkol, Dyrektor Biura Zarządu PCHIPH.

Polsko-Chińska Izba Przemysłowo-Handlowa zachęca organizacje zrzeszające producentów żywności do podejmowania odważnych decyzji. Warto zapoczątkować działania, które w przyszłości mogą przynieść zdobycie milionów nowych nabywców ich produktów.

W roku 2014 wartość polskiego importu z Chin wyniosła 14 mld 257 tys. USD, wartość eksportu wyniosła około 2 mld 937 tys. USD.

Analizując bilanse wartości obrotów handlowych Polski i Chin  z lat 2012-2014 zauważamy pozytywny trend zmniejszania się dysproporcji pomiędzy wartością eksportu i wartością importu. Świadczy to nie tylko o zainteresowaniu polskich przedsiębiorców rynkiem Państwa Środka , a stanowi potwierdzenie dokonywania skutecznych działań na rynkach dalekowschodnich.

W bilansie obrotów handlowych roku 2014 odnotowano 13,4% wzrost wartości importowanych z Polski produktów  przy jednoczesnym  31,5 % wzroście wartości chińskiego eksportu do Polski. W roku 2013 wartości te wynosiły odpowiednio: 1,5 % oraz 12 %.

Wyniki krótkiej analizy są potwierdzeniem strategii Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącej dalszego  prowadzenia ekspansywnej polityki eksportowej oraz otwieraniem się na produkty z rynków partnerskich przy jednoczesnym umocnieniu związków handlowych z Partnerami strategicznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: Wartość polskiego obrotu handlowego z Chinami w 2014 roku.